Hvem er – og hva er – en feminist i dag?

Hva tenker du hvis jeg spør deg: Hva er feminisne? Er du feminist?

Tidligere leste man at feminsime er idèen om at kvinner også er mennesker.
Begrepet og hva det omfatter har endret seg og  jeg tror få vil motsette seg at kvinner er mennesker i dag.

Det finnes mange måter å definere dagens feminisme på. Jeg tenkte vise to av de mest markant ulike definisjonene jeg har funnet i kveld. Den første stammer fra en noe kjent youtub-personlighet:

” Feminisme er idag ideen om at du kan oppnå likestilling for begge kjønn, ved å fokusere utelukkende på problemene til èn av dem.”
– The amazing atheist

På Wikipedia finner vi en noe annen vinkling:
“Dagens feminister kjemper blant annet for retten til selvbestemt abort og retten til å bestemme over sin egen kropp, mot vold og overgrep (deriblant voldtekt) mot kvinner. Universelle kampsaker for feminismen er blant annet kampen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Tradisjonelt har kampen for lik lønn for likt arbeid vært viktig.”

Begrepet feminisme har altså ulik klang utifra hvor du søker det opp. Det skaper noe forvirring.

Hva det egentlig feminister driver med nå til dags? 
For å ta den første definisjonen først. Sitatet, som ble postet på twitter av en amerikansk youtub’er, var i utgangspunktet ment som en noe sarkastisk spøk. Feminister tok det derimot ikke helt slikt. Det hele utartet seg til å bli en debatt hvor feminister skjelte ut youtube-personligheten. I følge ham selv uttalte feministene gjentatte ganger at ALL forskjellbehandling og diskriminering mellom kjønnene, var utelukkende til fordel for menn fremfor kvinner.

I Norsk media og på Norske blogger har vi sett feminismedebatten ta en litt annen rettning enn den fra USA. I det siste har det nemlig blitt påstått at muffins-og-mamma-blogger ødelegger for feministene i deres kamp. Slike blogger og yttringer tar, ifølge kritikerne, opp for mye av plassen og drukner de viktige sakene som kvinner bør kjempe for. Saker som f.eks. retten til å bestemme over egen kropp og arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse på verdensbasis.

Jobber feminister for likestilling?
På den ene siden ser vi at debatten tar utgangspunkt i at feminister startet med å jobbe for likestilling, og at BH’er verden over forurenset luften fordi kvinner ønsket nettopp det. Med denne antakelsen i bakhodet diskuteres det videre derfor hvorvidt feminismen, slik den er i dag, i det hele tatt jobber for likestilling.

Det kan trossalt stilles spørsmålstegn ved om menn behandles rettferdig og likestilt i alle saker. Her vil jeg si at svaret er nei. Det er bare å innse at menn ikke behandles likt som kvinner i saker som omhandler felles barn. Hverken mtp barnebidrag eller hvor mye barna skal være hos hvem av foreldrene. Her stiller menn svakt. Det er også kvinnens valg, i store deler av verden, hvorvidt de skal ha et barn i utgangspunktet. Kvinnen kan bestemme om hun vil beholde barnet ved en uønsket graviditet, eller om hun vil ta abort. Far til barnet har ikke noe han skulle sagt i denne delen av prosessen. Han hadde utelukkende ansvaret for kondomen som endten uteble eller sprakk.

En annen viktig ulikhet ser vi tydelig mht kjønnslemlestelse. Når det gjelder kvinner og kjønnslemlestelse så er det stortsett enighet om at dette er forferdlig. Det burde aldri finne sted og er et overgrep som opprører de fleste kvinner. Bare tanken får meg til å grøsse. Omskjæring av menn er, for de fleste, en helt annen sak. Det er noe betenkelig. Guttene som utsettes for dette har stortsett ikke fattet beslutningen selv. Det ville vel uansett vært vanskelig for dem å ta noen valg her, da omskjæring tradisjonelt utføres før de er i stand til å forme ord eller setninger.

Hvem eier og hva innebærer begrepet feminisme?
Begrepet feminisme har endret seg på en måte som gjør det vanskelig for kvinner å være feminister. En blogger påpeker bl.a. at hun ikke føler det er mulig å indentifisere seg med feminister fordi feministene ofte har et helt annet syn enn henne på hva en bra kvinne er. Det er jeg enig i. Dessuten blir det ofte altfor tydelig at “kvinner er kvinner verst” i “feminist-verden”. Feminister kan rett og slett oppleves kvinnefiendtlige ovenfor kvinner som definierer sitt kjønn annerledes enn dem. Det hele peker igjen på at formålet med feminismen blir like vanskelig å belyse som å stå inne for.

I feminismen, slik jeg opplever den i dag, jobbes det ikke for likestilling. Det jobbes for å fremme kvinners posisjon i verden. Og det jobbes gjerne på bekostning av mannen. På den ene siden ser jeg at det er nødvendig at noen roper ut hvis kvinner diskrimineres, men jeg forstår ikke helt hvorfor feminismens ansikt utadd nå utstråler en slags “oss-dem”- mentalitet. Lite godt kan komme av det.

Jeg er for lik lønn for likt arbeid, jeg er mot glass-taket kvinner opplever å stange hodet i på deres arbeidsplass og jeg brenner virkelig for at kvinner – og menn – selv skal kunne velge hva de vil bruke sitt liv på. Hvis noen vil skrive blogger om muffins, og noen vil game femten timer om dagen – så er det deres valg. Jeg er også for at dagens feminister skal få ha sin mening, men jeg liker ikke at de har stjålet begrepet og gjort det til noe jeg ikke kan identifisere meg med eller stå inne for. Noen ønsker å argumentere for at feminismen er død – eller rett og slett meningsløs – i dagens Norge. Det er jeg uenig i. Jeg vil likevel trekke frem begrepet “feminisme” sin betydning – og ikke minst hvem som i dag ikler seg feministdrakten – og videre stille spørsmålstegn ved om disse misbruker og fremmedgjør det.

2 thoughts on “Hvem er – og hva er – en feminist i dag?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *