Hvordan (og hvorfor) henrette et menneske

I perioder har jeg en morbid trang til å lese om og diskutere døden. Jeg hadde nylig noen uker hvor jeg så på dokumentarer om seriemordre før jeg skulle legge meg. Det er uvisst for meg hvorfor jeg synes det er interessant å se hvor syke mennesker kan bli, men utifra antall views på dokumentarene og dømme, så er jeg ikke alene om det. Det hele fikk meg iallefall til å tenke på dødsstraff. Rettere sagt: Hvorfor og hvordan henrette mordere?

Det er omlag 55 land i verden som fremdeles anvender dødsstraff. De som snakker for dødsstraff, mener gjerne at det er “rett og rimelig”. Ja, på en et-øye-for-et-øye, måte.  Det er i hovedsak fire måter som brukes for å henrette forbrytere:

  1. Gass
  2. Dødelig injeksjon 
  3. Henging
  4. Den elektriske stol

Hvis det er human henrettelse vi tar sikte på, så kan jeg fastlå at etter å ha gått gjennom disse metodene, viser det seg at de er ganske langt fra nettopp det. Bare se her.

Gass
Denne metoden blir gjerne testet på et dyr før et menneke sendes inn i samme gasskammer. Hvis dyret dør, er det menneskes tur. Det er også slik at hvis gass skal fungere optimalt, må den som henrettes samarbeide i sin egen avlivning. Det vil si; H*n må puste gassen dypt inn gjentatte ganger. Det holder og ha sett dyrene det testes ut på som får vill panikk, eller et opptak fra militæret hvor de puster inn en gass med samme effekt på øyne og hud, for å kunne si at ingen vil klare å samarbeide om å avlives på denne måten.

Dødelig injeksjon
I teorien skal denne metoden være ganske human. Problemet er at stedene hvor den anvendes, så settes ikke injeksjonene av leger eller helsepersonell. De har nemlig avlagt en ed om ikke å påføre andre skade. Det brukes derfor dårlig trente “teknikere”. Det finnes en rekke eksempler å at på at teknikkeren har bommet med nåla og sprøytet en av eller flere av de tre stoffene inn feil. I debattene rundt denne henrettelsesmetoden finner vi derfor de som vil ha denne metoden avskaffet på den ene siden. De mener det er tortur. På den andre siden finner vi bl.a. skaperen av metoden, som sier “So they suffer a little pain; Who cares?”

Henging
Frem til ca 1886 fungerte denne metoden slik at offeret ble kvalt sakte. Etter dette innførtes det såkalt “british hanging”. Man tok sikte på å knekke ryggraden og hjernestammen slik at offeret døde momentant. Problemet med metoden er hovedsaklig at menneskers fysikk er så individuell. I og med at man må beregne taulengden riktig for at det skal fungere, blir det dermed stor fare for feil. Dette så vi bl.a. ved henrettelsen av Saddam Hussein sin bror. Han ble mer eller mindre halshugget med tau.

Den elektriske stol
Nå sier historiebøkene at Edison fant opp den elektriske stol, så jeg skal ikke gå inn på at det er en feilopplysning. (Eller at Edison var en jævel.) Første gang man så elektrisitet anvendes til å avlive, var det Edison som brukte en konkurrent (Tulsa) sin variant mens han filmet hvordan denne formen for strøm kunne henrette en elefant. I den “moderne” varianten sendes det 2450 volt gjennom kroppen på tre punkt (hodet og anklene) mens offeret sitter i en stol. Hensikten er å stoppe hjertet. Det skjer ikke alltid på første forsøk, derfor benyttes det flere runder med støt  for å sikre seg om at offeret dør.

Finnes det ingen bedre måter å henrette folk?
I en av de mange dokumentarene jeg så nylig, viste det seg at det fantes langt mer humane måter å drepe folk på. Det kan bl.a. tas utgangspunkt i å drepe mennesker på samme måte som man dreper forskningsdyr. Det handler om å tvinge frem en tilstand kjent “hypoxia”. Det vil i praksis si at du på ulike måter nekter hjernen oksigen.

En av disse metodene, som forutsetter tilgang til et “høyde kammer” (les: Altitude chamber) av typen de har på NASA. Det som skjer er simpelthen at blodet kommer til å hjernen men oksigenet følger ikke med blodet  opp. Dette skaper en euforisk følelse. Offeret vet ikke at de holder på å dø og oppfører seg i grunn bare som om de er rimelig berusa.

En annen variant er å putte offeret i en menneske-sentrifuge. Disse sentrifugene anvendes i treningen av jagerflypiloter. Det som skjer er at blodet blir for tungt, og  samles i føttene. Dermed kommer ikke oksigenet frem til hjernen. Denne metoden er litt mindre euforisk…

En langt rimeligere metode, som bl.a. anvendes på griser, er å anvende en maske og nitrogen. Denne gassen kan man ikke lukte og den er ikke irriterende for øyne og luftveier.

Hvorfor anvendes ikke disse metodene?
Jeg var en av dem som ropte “å krige for fred er som å pule for jomfrudom” for noen år tilbake. Det sier kanskje sitt om mitt ståsted når det gjelder dødstraff. Men kort sagt: Jeg er glad vi ikke benytter oss av dødstraff i Norge. En av hovedgrunnene til det, er at jeg ikke kan forstå mentaliteten til mennesker som vil drepe andre for å skape “balanse”. Jeg synes ikke det er noen rettferdighet i det.

Masssemordere er gjerne mentalt syke. De bør låses inn, rehabiliteres og medisineres.  Det er også den forferdelige muligheten for at man faktisk dømmer noen uskyldige til døden å tenkte på. Jeg mener at det er et smålig ønske om hevn som ligger til grunn for å henrette noen – og det gjør ikke fordømmerne så mye bedre enn de dømte.  For ja; Hevn er smålig.

Noe jeg synes taler for at det i hovedsak er hevn folk tar sikte på, er at man ikke vil innføre de mer humane henrettelsesmetodene. Ikke en gang den økonomiske metoden med nitrogen.

Hvorfor?  Skal vi tro deler av lobbyvirksomheten for dødsstraff i USA, så er det såre enkelt:
– Det er for grei måte å dø på. Det ville være urettferdig for offeret til den som henrettes.

—– 

Hva er din mening om dødsstraff og metodene som anvendes for å henrette mennesker? 

One thought on “Hvordan (og hvorfor) henrette et menneske

  1. drøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøyt : |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *