Hvordan gjør man TeamBuilding online?

Tidligere har jeg skrevet artikler om problemer som oppstår i lag og hvordan man kan løse dem. Et av spørsmålene jeg har fått mest fra lag, er gjerne knyttet til et av tiltakene jeg har tatt opp: TeamBuilding.

Det beste er jo selvfølgelig å få til en “BootCamp” hvor man kan være å treffes utenfor spillet. Dessverre er ikke det alltid mulig. Folk har jobb, det koser mye å reise og det er få lokaler, med unntak av f.eks. House Of Nerds i Oslo og Stavanger, tilgjengelig for slike tiltak. Dermed er spørsmålet: Hvordan gjør man TeamBuilding online?

Den absolutt letteste måten å gjøre det på er å spille sammen – i andre spill enn det man konkurrerer i. Dette gjelder alle lag og kan være effektivt nærmest uavhengig av hvordan lagets dynamikk ér på gitt tidspunkt. Det hjelper lagets medlemmer å bli kjent og det kan bygge varige relasjoner.

Jeg har listet opp noen spill som vi har spilt sammen i Celestial Gaming. Vi har spilt disse på tvers av lag, og hatt mye moro med det. Vi samles på TeamSpeak og spiller litt sammen.

iSktech

Isketch spillet har vi vært innom gjentatte ganger og flere år. Det er et enkelt tegne-spill som foregår i nettleseren. Det blir mye moro med både tegninger og den ville gjettingen.

Bidiots

Et av mange morsomme spill du finner i JackBox PartyPack. Det er vanskelig å forklare uten å simpelthen sitere nettsiden deres: “The absurd art auction game where you draw right there on your phone or tablet. Outbid your opponents for weird art pieces – drawn by players themselves – and win this strangely competitive auction game! Don’t be a bidiot!” Du vil nok ikke skjønne så mye første gangen, men det er egentlig halve moroa.

Fibbage

Finnes også i JackBox PartyPack, men kan f.eks. også spilles på xbox. Fibbage handler om å lyve godt i et trivia spill. Alle får samme spørsmål og skal skrive inn sitt forslag til hva som er rett svar. Svarene fra deltakerne blandes med et rett svar. Deretter skal alle stemme på hva de tror er rett. Hvis du lurer vennene dine til å tro at ditt svar er rett, får du poeng.

Bomb Corp

Spill om samarbeid og kommunikasjon. Målet er å samarbeide for å desarmere bomber på kontoret. Bomb Corp er skremmende fengslende og problemstillingene blir vanskeligere og vanskeligere å løse desto lengre ut i spillet du kommer.

SpyFall

Et av de morsomste spillene når man overstrider 4-5 spillere. Personlig har jeg vært med på Spyfall runder med opp mot 15 spillere. Alle befinner seg på samme sted, men spionen vet ikke hvor dette er. For majoriteten av spillerne handler det om å finne ut hvem som er spionen, for spionen handler det om å finne ut hvor resten befinner seg før tiden går ut.  Spillet finnes også som brettspill.


Dersom det er interessant med flere forslag til team-building tiltak og aktiviteter, så kan jeg alltids skrive mer om dette ved en senere anledning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *