Representanter fra Vanir, Kingpins, Riddle og Bitfix om “regelgate”

Telenorligaens sanksjoner knyttet til mangel på oppmelding av lagoppstilling 3 timer før kamp har skapt stor debatt de siste dagene. Såpass så at Esportsonen i går valgte å omtale saken som “regelgate.” Jeg har snakket med 4 ledere i det norske e-sportmiljøet for å høre hva deres tanker er.

Anders «aNdz» Kjær – Kingpins, kaptein CS:GO

I likhet med mange av dem som har uttalt seg om saken de siste dagene, har Anders Kjær forståelse for hvorfor lag blir frustrerte når de oppdager at de blir idømt tap fordi de har glemt å melde inn lagoppstilling 3 timer før kamp.

– Jeg har selv ryki ut av en minor qualifier fordi en av spillerne våre ikke recorda knivrunden. Det kan virke idiotisk, noe vi definitivt følte det var, men faktum er at det stod i reglene at samtlige runder skulle være med for at demoen skulle være gyldig. Det er oss spillere sitt ansvar å være oppdatert og kjenne godt til regelementet i turneringer og ligaer vi spiller.

Kjær mener at Telenorligaen har gjort alt rett i forbindelse med implementeringen av regelen, og forstår godt hvorfor de har regelen, men etterlyser bruk av skjønn i utdelingen av sanksjoner:

– Selve straffen er jeg enig i at kan være streng og mangler bruk av skjønn. Syns hverken denne saken eller måten en av de lette ble kastet ut av ligaen på er korrekt straffeutmåling, da regelbruddene ikke samsvarer med straffen.

– I Entelechy sitt tilfelle var det åpenbart hvem som skulle stille. Walkover wins og at lag blir trukket av ligaen har enorm konsekvens på nivået, og tabellen. Jeg mener disse straffene skal sitte langt inne og at en form for mer fleksibilitet og skjønn må brukes.

Han synes også det er viktig å få frem at det er helt feil at Bitfix får skylda for at Entelechy ikke fulgte reglene:

– Det er deres ansvar, og admins/Bitfix skal ikke få tyn for å ha fulgt reglene. Det er etter min mening helt feil. Man kunne ha plukket opp konsekvensen av denne regelen når Gamer sendte ut mail, så hvorfor reagerte ingen da?

>> Les:  – At man kan gå fra 3 poeng til 0 på en sånn bagatell blir tåpelig

Carlos Sebastian Nuñez – Vanir, klubbleder

En av dem som mener regelen mangler funksjon, er Carlos Sebastian Nuñez. Han reagerer sterkt på hva man får ut av å sette en tre timers grense og synes det er for nærme kampstart.

– Personlig er jeg ikke glad i reglen. Tre timer en rar grense å sette. Det gir deg ikke nok tid til å kunne «scoute» eller forberede deg, så hvis det er poenget med regelen forstår jeg ikke hvorfor det er satt tre timer. Du vil gjerne vite det en dag i forkant, så du vet akkurat hvem du skal spille mot.
– Det er også veldig lett å glemme. Det er altfor lett å utsette det til siste sekund, også plutselig være fem minutter for sene med oppmeldingen og dermed miste tre poeng på en detalj.

Slik systemet er nå, kan man melde opp sju spillere. Fem som skal spille kampen og to innbyttere. Nuñez mener det burde gjøres en endring i systemet slik at det kommer tydeligere frem hvem som faktisk skal spille kampen og hvem som er ført opp som potensielle innbyttere.

– Jeg tenker at hvis du har 10 spillere på laget, så melder du opp de fem som skal spille. Og så melder du opp to innbyttere som du bør du ha en begrunnelse for å benytte. Da bør det meldes fra så fort du vet at du må spille med en av de oppførte innbytterne, f.eks om det er bytte på grunn av sykdom.

Olav Leiknes -Bitfix, leder

For Olav Leiknes er regelen en selvfølge og han mener samtidig at den er et viktig ledd i profesjonaliseringen av e-sport. Han understreker videre at det er vanlig praksis i turneringer å melde inn lagoppstilling; både for å bekrefte oppmøte og for å gi en klarhet i hvem som skal spille.

– Telenorligaen har gitt regelen en snill innkjøringsperiode ved å informere godt og har gidd oss all mulighet til å feile og fordøye denne regelen i første runde. At Gamer i tillegg valgte å sende ut påminnelser i andre runde, gjør at lagene nå i runde tre bør se på det som uproblematisk å følge.

– Vi er i en periode hvor norsk e-sport er i ferd med å løftes til et nytt nivå, hvor blant annet et etablert regelverk som aktivt håndheves på sikt kun vil gagne sporten. Jeg synes Gamer gjør det riktige.

– Konsekvensen for brudd av denne regelen burde være automatisk WO i favør motstanderlaget. Skulle vi latt dette gå unna med “kun” et poengtrekk til vinner, så føler jeg det blir for enkelt å bryte regelen og det blir en bjørnetjeneste for ligaen over tid. Det må svi litt for at det skal synke inn.

Mohammed Barzinje – Riddle, klubbleder

Mohammed Barzinje mener også et er greit å ha regelen, men at det nåværende straffenivået for førstegangsbrudd på reglen burde vært mildere.

– Det beste hadde vært å gi advarsel første gang, også ved andre tilfelle idømme tap. Jeg syntes vi bør finne en løsning som ikke påvirker andre lag i ligaen på en negativ måte de kommende sesongene.

Barzinje er også enig i det Anders Kjær har uttalt om Entelechy sin situasjon og mener Telenorligaen burde vist mer skjønn i slike tilfeller:

– Hvis det er 5 spillere på laget så burde man ikke blitt straffet så hardt. Det er en regel om at man ikke kan legge til spillere når det er under 24 timer før kamp, så om laget da har 5 spillere så burde det blitt vist mer forståelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *